قفسه پیچ مهره ای

در طرح پیچ و مهره ای تمامی صفحات با استفاده از پیچ و مهره به نبشی ها (پایه ها)اتصال می یابند.
هر واحد قفسه پیچ مهره ای از صفحه و نبشی(پایه) تشکیل شده است، البته در مواردی برای بالا بردن استقامت قفسه ها از قطعاتی با نام های گوشه و لچکی پیچ و مهره ای استفاده می شود.
 صفحه های پیچ ومهره ای از متریال آهن،استیل و گالوانیزه در ابعاد و ضخامت های مختلف ساخته می شوند که هر کدام کارایی بخصوص خود را دارند.
برای مثال قفسه پیچ و مهره ای ساخته شده از آهن مصارفی جهت تقسیم فضای فروشگاه های لوازم یدکی و انبار های کالا را دارند .
محصول ساخته شده آهنی از ورق روغنی در ضخامت های مختلف از قبیل هفت دهم میلیمتر،هشت دهم میلیمتر،نه دهم میلمتر،یک میلیمتر،یک ونیم میلیمتر و دو میلیمتر استفاده می شود که جهت بالا بردن استقامت صفحات استفاده می شود و با رنگ استاتیک  یا غرقابی پوشش داده می شوند.
قفسه های پیچ و مهره ای ساخنه شده از استیل و گالوانیزه از دسته قفسه های صنعتی هستند که در ضخامت های مختلف ساخته می شوند مانند سردخانه ای ، بیمارستانی ، فرودگاهی و گلخانه ای ،این محصول در برابر سرما و رطوبت مقاوم هستند.

قفسه پیچ و مهره ای25 60 1 - راهنمای خرید قفسه انبار (پیچ و مهره ای )

صفحه  پیچ مهره ای
قفسه 60×25
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):1.242

قفسه25 پیچ و مهره ای 70 - راهنمای خرید قفسه انبار (پیچ و مهره ای )

صفحه پیچ مهره ای
قفسه 70×25
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):1.433

قفسه25 پیچ و مهره ای 80 - راهنمای خرید قفسه انبار (پیچ و مهره ای )

صفحه پیچ مهره ای
قفسه 80×25
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):1.624

قفسه پیچ و مهره ای25 95 1 - راهنمای خرید قفسه انبار (پیچ و مهره ای )

صفحه پیچ مهره ای
قفسه 95×25
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):1.911

قفسه30 پیچ و مهره ای 60 - راهنمای خرید قفسه انبار (پیچ و مهره ای )

صفحه پیچ مهره ای
قفسه 60×30
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):1.419

قفسه پیچ و مهره ای30 70 1 - راهنمای خرید قفسه انبار (پیچ و مهره ای )

صفحه پیچ مهره ای
قفسه 70×30
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):1.638

قفسه پیچ و مهره ای30 80 1 - راهنمای خرید قفسه انبار (پیچ و مهره ای )

صفحه پیچ مهره ای
قفسه 80×30
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):1.856

قفسه پیچ و مهره ای30 95 - راهنمای خرید قفسه انبار (پیچ و مهره ای )

صفحه پیچ مهره ای
قفسه 95×30
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):2.184

قفسه40 پیچ و مهره ای 60 - راهنمای خرید قفسه انبار (پیچ و مهره ای )

صفحه پیچ مهره ای
قفسه 60×40
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):1774

قفسه40  70 - راهنمای خرید قفسه انبار (پیچ و مهره ای )

صفحه پیچ مهره ای
قفسه 70×40
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):2.047

قفسه پیچ و مهره ای40 80 1 - راهنمای خرید قفسه انبار (پیچ و مهره ای )

صفحه پیچ مهره ای
قفسه 80×40
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):2.320

قفسه40 پیچ و مهره ای 95 - راهنمای خرید قفسه انبار (پیچ و مهره ای )

صفحه پیچ مهره ای
قفسه 95×40
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):2.730

قفسه پیچ و مهره ای50 60 1 - راهنمای خرید قفسه انبار (پیچ و مهره ای )

صفحه پیچ مهره ای
قفسه 60×50
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):2.129

قفسه50 پیچ و مهره ای 70 - راهنمای خرید قفسه انبار (پیچ و مهره ای )

صفحه پیچ مهره ای
قفسه 70×50
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):2.457

قفسه پیچ و مهره ای50 80 1 - راهنمای خرید قفسه انبار (پیچ و مهره ای )

صفحه پیچ مهره ای
قفسه 80×50
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):3.779

قفسه50 پیچ و مهره ای 95 - راهنمای خرید قفسه انبار (پیچ و مهره ای )

صفحه پیچ مهره ای
قفسه 95×50
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):3.276

جدول وزن قفسه آهنی ضخامت 0/8

قفسه60×50
وزن تقریبی(کیلوگرم):
2.433
قفسه60×40
وزن تقریبی(کیلوگرم):
2.028
قفسه60×30
وزن تقریبی(کیلوگرم):
1.622
قفسه60×25
وزن تقریبی(کیلوگرم):
1.419
قفسه60×20
وزن(کیلوگرم):
1.216

قفسه70×50
وزن تقریبی(کیلوگرم):
2.808
قفسه70×40
وزن تقریبی(کیلوگرم):
2.340
قفسه70×30
وزن تقریبی(کیلوگرم):
1.872
قفسه70×25
وزن تقریبی(کیلوگرم):
1.638
قفسه70×20
وزن تقریبی(کیلوگرم):
1.404
قفسه80×50
وزن تقریبی(کیلوگرم):
3.182
قفسه80×40
وزن تقریبی(کیلوگرم):
2.652
قفسه80×30
وزن تقریبی(کیلوگرم):
2.121
قفسه80×25
وزن تقریبی(کیلوگرم):
1.856
قفسه80×20
وزن تقریبی(کیلوگرم):
1.591
قفسه95×50
وزن تقریبی(کیلوگرم):
3.744
قفسه95×40
وزن تقریبی(کیلوگرم):
3.120
قفسه95×30
وزن تقریبی(کیلوگرم):
2.496
قفسه95×25
وزن تقریبی(کیلوگرم):
2.184
قفسه95×20
وزن تقریبی(کیلوگرم):
1.872

قفسه60×50
وزن(کیلوگرم):
2.737
قفسه60×40
وزن(کیلوگرم):
2.281
قفسه60×30
وزن(کیلوگرم):
1825
قفسه60×25
وزن(کیلوگرم):
1.597
قفسه60×20
وزن(کیلوگرم):
1.368
قفسه70×50
وزن تقریبی(کیلوگرم):
3.159
قفسه70×40
وزن تقریبی(کیلوگرم):
2.632
قفسه70×30
وزن تقریبی(کیلوگرم):
2.106
قفسه70×25
وزن تقریبی(کیلوگرم):
1.842
قفسه70×20
وزن تقریبی(کیلوگرم):
1.579
قفسه80×50
وزن تقریبی(کیلوگرم):
3.580
قفسه80×40
وزن تقریبی(کیلوگرم):
2.983
قفسه80×30
وزن تقریبی(کیلوگرم):
2.386
قفسه80×25
وزن تقریبی(کیلوگرم):
2.088
قفسه80×20
وزن تقریبی(کیلوگرم):
1.790
قفسه95×50
وزن تقریبی(کیلوگرم):
4.212
قفسه95×40
وزن تقریبی(کیلوگرم):
3.510
قفسه95×30
وزن تقریبی(کیلوگرم):
2.808
قفسه95×25
وزن تقریبی(کیلوگرم):
2.457
قفسه95×20
وزن تقریبی(کیلوگرم):
2.106
نبشی پیچ و مهره ای چهار در چهار - راهنمای خرید قفسه انبار (پیچ و مهره ای )

نبشی چهار در چهار یا پایه پیچ و مهره ای یک از قطعات اصلی در مدل پیچ و مهره ای می باشد .نبشی چهار در چهار پیچ و مهره ای از ورق های فلزی با ضخامت های یک وبیست پنج میلیمتر، یک و نیم میلیمتر و دومیلیمتر در متریال های آهن، استیل و گالوانیزه و تولید می شوند .ضخامت نبشی نقش برجسته ای در ایجاد استقامت  قفسه پیچ و مهره ای در برابر وزن اجسام دارد.یکی دیگر از مواردی که هنگام خرید نبشی به آن باید توجه کرد عرض نبشی (یال نبشی)است که هر کدام باید چهار سانتی متر عرض داشته باشند که در اصطلاح نبشی چهار در چهار نام می گیرد این مورد درحفظ تعادل محصول شما نقش مهمی ایفا می کند. به همین جهت در هنگام خرید ضخامت نبشی و اندازه یال ها را در نظر داشته باشید، نبشی پیچ مهره ای چهار در چهار در متراژ 2 متری، 2.5 متری و 3 متری تولید می شوند .
ضخامت استاندارد ورق جهت ساخت نبشی2متری : 1.25میلیمتر،1.5میلیمتر و 2 میلیمتر.

ضخامت استاندارد ورق جهت ساخت نبشی2.5 متری: 1.5 میلیمتر و 2 میلیمتر.

ضخامت استاندارد ورق جهت ساخت نبشی3 متری: 2 میلیمتر .

البته برای انتخاب ضخامت نبشی و یا صفحه (قفسه) حتما میزان وزن اجسامی که قرار است بر روی صفحات قرار بگیرند را در نظر داشته باشید.

نبشی پیچ و1 مهره ای چهار در چهار - راهنمای خرید قفسه انبار (پیچ و مهره ای )

در مطالب بالا با تمامی اجزا قفسه بندی پیچ و مهره ای آشنا شدید ، حالا به سراغ طریقه حساب کردن تعداد میرویم.
برای اینکه تعداد قفسه های مورد نیاز خود را بدست آوریم ابتدا طول دیوار و یا فضای میانی خود را با متر اندازه می گیریم.
مرحله دوم عرض یا عمق را مشخص کنیم .(20،25،30،40،50سانتیمتر)
مرحله سوم ارتفاع  را مشخص می کنیم که 2 متر 2.5 متر یا 3متر باشد.
در تصویر پایین برای مثال دیواری با طول 5متر 70 سانتی متر را میخواهیم قفسه بندی کنیم.
همانطور که در تصاویر قبلی مشاهده کردید  قفسه ها دارای سایز های مختلفی هستند که بنا بر متراژ مورد نظر انتخاب می شوند.
برای دیوار5 متر 70 سانتی متری می توانیم از صفحه 95 سانتی متر استفاده کنیم یعنی 570را تقسیم بر 95 سانتی متر می کنیم که جواب می شود 6 بنابراین 6 دستگاه قفسه یا 6 واحد 95 سانتی در 5 متر 70 سانتی متر دیوار قرار می گیرد پس بر روی کاغذ خطی رسم می کنیم و به 7 قسمت تقسیم می کینم به تصویر زیر توجه کنید.

پلن راهنمای قفسه 95 سانتی 1متر قفسه نصب - راهنمای خرید قفسه انبار (پیچ و مهره ای )

بطور استاندارد برای نصب هر دستگاه پیچ ومهره ای از 4 شاخه نبشی استفاده می شود.بنابراین عدد 4 را در عدد 7 که ضرب میکنیم که حاصل 28 می شودیعنی برای نصب 6 دستگاه قفسه به 28 شاخه نبشی نیاز است حالا نوبت به حساب کردن تعداد قفسه هاست یعنی در هر دستگاه چند طبقه جای بگیرید.برای مثال اگر نبشی ما 2متر ارتفاع دارد و 5 طبقه در نظر گرفتیم بنابراین 5 را در 6 دستگاه ضرب می کنیم که حاصل 30 می شود .
یعنی ما 30 عدد صفحه 95 سانتیمتری احتیاج داریم.در آخر برای نصب به نبشی بصورت استاندارد باید از8 پیچ ومهره استفاده کرد.

قفسه پیچ و مهره ای25 60 - راهنمای خرید قفسه انبار (پیچ و مهره ای )

صفحه پیچ مهره ای فاق بلند
قفسه 60×25
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):1.313

قفسه پیچ و مهره ای25 70 - راهنمای خرید قفسه انبار (پیچ و مهره ای )

صفحه پیچ مهره ای 
قفسه 70×25
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):1.515

قفسه پیچ و مهره ای25 80 - راهنمای خرید قفسه انبار (پیچ و مهره ای )

صفحه پیچ مهره ای 
80×25
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):1.717

قفسه پیچ و مهره ای25 95 - راهنمای خرید قفسه انبار (پیچ و مهره ای )

صفحه پیچ مهره ای 
قفسه 95×25
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):2.020

قفسه پیچ و مهره ای30 60 - راهنمای خرید قفسه انبار (پیچ و مهره ای )

صفحه پیچ مهره ای 
قفسه 60×30
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):1.491

قفسه پیچ و مهره ای30 70 - راهنمای خرید قفسه انبار (پیچ و مهره ای )

صفحه پیچ مهره ای 
70×30
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):1.719

قفسه پیچ و مهره ای30 80 - راهنمای خرید قفسه انبار (پیچ و مهره ای )

صفحه پیچ مهره ای 
قفسه 80×30
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):1.949

قفسهپیچ و مهره ای30 95 - راهنمای خرید قفسه انبار (پیچ و مهره ای )

صفحه پیچ مهره ای 
قفسه 95×30
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):2.293

قفسه پیچ و مهره ای40 60 - راهنمای خرید قفسه انبار (پیچ و مهره ای )

صفحه پیچ مهره ای 
قفسه 60×40
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):1.845

قفسه پیچ و مهره ای40 70 - راهنمای خرید قفسه انبار (پیچ و مهره ای )

صفحه پیچ مهره ای 
70×40
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):2.129

قفسه پیچ و مهره ای40 80 - راهنمای خرید قفسه انبار (پیچ و مهره ای )

صفحه پیچ مهره ای 
قفسه 80×40
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):2.413

قفسه پیچ و مهره ای40 95 - راهنمای خرید قفسه انبار (پیچ و مهره ای )

صفحه پیچ مهره ای 
قفسه 95×40
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):2.730

قفسه پیچ و مهره ای50 60 - راهنمای خرید قفسه انبار (پیچ و مهره ای )

صفحه پیچ مهره ای 
قفسه 60×50
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):2.200

قفسه پیچ و مهره ای50 70 - راهنمای خرید قفسه انبار (پیچ و مهره ای )

صفحه پیچ مهره ای 
70×50
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):2.538

قفسه پیچ و مهره ای50 80 - راهنمای خرید قفسه انبار (پیچ و مهره ای )

صفحه پیچ مهره ای 
قفسه 80×50
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):2.877

قفسه پیچ و مهره ای50 95 - راهنمای خرید قفسه انبار (پیچ و مهره ای )

صفحه پیچ مهره ای 
قفسه 95×50
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):3.276

لچکی پیچ و مهره ای

یکی از راه های ارزان بالا بردن استقامت قفسه پیچ ومهره ای استفاده از قطعه ای با نام لچکی پیچ و مهره ای است.این قطعه به صورت گونیا بود و صورت افقی بین صفحه و نبشی پیچ می شود.
لچکی پیچ و مهره ای در ابعاد 20،25،30،40،و50 سانتیمتر از ورق آهن،استیل و گالوانیزه در ضخامت های 1 میلیمتر، 1.5 میلیمتر و 2 میلیمتر تولید می شود .
انتخاب سایز لچکی پیچ و مهره با عرضه صفحه باید مساوی باشد برای مثال اگر صفحه 95×25  باشد لچکی هم باید سایز 25 انتخاب شود.
برای اتصال لچکی پیچ و مهره ای از پیچ مهره آچاری سایز 8 استفاده می کنیم.

لچکی پیچ و مهره ای 20 - راهنمای خرید قفسه انبار (پیچ و مهره ای )

لچکی قفسه پیچ و مهره ای
لچکی 20
ضخامت(میلیمتر):1

لچکی پیچ و مهره ای 20 - راهنمای خرید قفسه انبار (پیچ و مهره ای )

لچکی قفسه پیچ و مهره ای
لچکی 20
ضخامت(میلیمتر):1.5

لچکی پیچ و مهره ای 20 - راهنمای خرید قفسه انبار (پیچ و مهره ای )

لچکی پیچ و مهره ای
لچکی 20
ضخامت(میلیمتر):2

لچکی پیچ و مهره ای 25 - راهنمای خرید قفسه انبار (پیچ و مهره ای )

لچکی قفسه پیچ و مهره ای
لچکی 25
ضخامت(میلیمتر):1

لچکی پیچ و مهره ای 25 - راهنمای خرید قفسه انبار (پیچ و مهره ای )

لچکی قفسه پیچ و مهره ای
لچکی 25
ضخامت(میلیمتر):1.5

لچکی پیچ و مهره ای 25 - راهنمای خرید قفسه انبار (پیچ و مهره ای )

لچکی پیچ و مهره ای
لچکی 25
ضخامت(میلیمتر):2

لچکی پیچ و مهره ای 30 - راهنمای خرید قفسه انبار (پیچ و مهره ای )

لچکی قفسه پیچ و مهره ای
لچکی 30
ضخامت(میلیمتر):1

لچکی پیچ و مهره ای 30 - راهنمای خرید قفسه انبار (پیچ و مهره ای )

لچکی پیچ و مهره ای
لچکی 30
ضخامت(میلیمتر):1.5

لچکی پیچ و مهره ای 30 - راهنمای خرید قفسه انبار (پیچ و مهره ای )

لچکی پیچ و مهره ای
لچکی 30
ضخامت(میلیمتر):2

لچکی پیچ و مهره ای 40 - راهنمای خرید قفسه انبار (پیچ و مهره ای )

لچکی قفسه پیچ و مهره ای
لچکی 40
ضخامت(میلیمتر):1

لچکی پیچ و مهره ای 40 - راهنمای خرید قفسه انبار (پیچ و مهره ای )

لچکی قفسه پیچ و مهره ای
لچکی 40
ضخامت(میلیمتر):1.5

لچکی پیچ و مهره ای 40 - راهنمای خرید قفسه انبار (پیچ و مهره ای )

لچکی پیچ و مهره ای
لچکی 40
ضخامت(میلیمتر):2

لچکی پیچ و مهره ای 50 - راهنمای خرید قفسه انبار (پیچ و مهره ای )

لچکی قفسه پیچ و مهره ای
لچکی 50
ضخامت(میلیمتر):1

لچکی پیچ و مهره ای 50 - راهنمای خرید قفسه انبار (پیچ و مهره ای )

لچکی پیچ و مهره ای
لچکی 50
ضخامت(میلیمتر):1.5

لچکی پیچ و مهره ای 50 - راهنمای خرید قفسه انبار (پیچ و مهره ای )

لچکی پیچ و مهره ای
لچکی 50
ضخامت(میلیمتر):2