قفسه فروشگاهی هایپری وسط ایست Middle store shelf shelfing الرفوف المخزن shelf shop اتخسیشق کردستان عراق - قفسه بندی وسط ایست

پایه قفسه وسط ایست

در مواقعی که قصد استفاده از فضای وسط فروشگاه را دارید از پایه قفسه وسط ایست استفاده می کنیم

این نوع پایه قفسه به صورت حرف تی (T) برعکس ساخته می شود و صفحه ها(قفسه ها)با استفاده از لچکی به پایه متصل می شوند  و هرزمان که مایل بودید می توانید به راحتی فاصله بین هر طبقه را افزایش یا کاهش داد.

در قسمت پایین هر پایه قفسه دو زوار بطول 40 سانتیمتر یا 50 سانتیمتر قرار گرفته است، این زوار ها مربوط به طبقه اول قفسه شما می باشند که به اجبار باید از قفسه هایی با عرض 40 یا 50 سانتیمتر استفاده شود ولی انتخاب سایز باقی قفسه ها با شماست. 

قفسه های وسط ایست از لحاظ ارتفاع در دو سایز 1.5 متری و 2متری ساخته می شوند .

قفسه فروشگاهی هایپری لیبل دار وسط ایست Middle store shelf shelfing الرفوف المخزن shelf shop - قفسه بندی وسط ایست
foroshgah2 - قفسه بندی وسط ایست
قفسه فروشگاهی هایپری وسط ایست Middle store shelf shelfing الرفوف المخزن shelf shop اتخسیشق کردستان - قفسه بندی وسط ایست
قفسه فروشگاهی هایپری وسط ایست Middle store shelf shelfing الرفوف المخزن shelf shop اتخسیشق - قفسه بندی وسط ایست
قفسه فروشگاهی هایپری وسط ایست Middle store shelf shelfing الرفوف المخزن shelf shop اتخ111سیشق - قفسه بندی وسط ایست
وسط ایست قفسه وسط ایست فروشگاه پایه قفسه صدوپنجاه چهل - قفسه بندی وسط ایست

پایه قفسه 
وسط ایست 40×1.5

وسط ایست قفسه وسط ایست فروشگاه پایه قفسه صدوپنجاه پنجاه - قفسه بندی وسط ایست

پایه قفسه 
وسط ایست 50×1.5

وسط ایست قفسه وسط ایست فروشگاه پایه قفسه دویست چهل - قفسه بندی وسط ایست

پایه قفسه 
وسط ایست 40×2

وسط ایست قفسه وسط ایست فروشگاه پایه قفسه دویست پنجاه - قفسه بندی وسط ایست

پایه قفسه 
وسط ایست 50×2