استخدام

همیاری و برنامه رسیس راد ایران برای استخدام و ایجاد شغل

استخدام، رسیس راد ایران بر این عقیده است که کسب و کار موفق تنها زمانی حاصل می شود که ضمن

همکاری، هم فکری هم یکی از راسهای کار را تشکیل دهد. به همین منظور درصدد تشکیل تیم همیاری برآمده و

تصمیم براین داریم که روز به روز این خانواده را گسترده ترکنیم. رسیس راد ایران آماده دریافت پیشنهادات و آماده

همکاری و استخدام شما می باشد.نکته ای که باید به آن دقت داشت رقابت در هر زمینه ای است که دنیای کسب و

کار نیز ازینقاعده جدا نیست. رقابت در بازارجهانی کاری دشوار اما امکانپذیر است و نیازمند انگیزه قوی و برنامه ریزی

صحیح میباشد.انگیزه رسیس راد ایران به عنوان یک تولیدکننده ایرانی بالا بردن نام ایران و ایرانی در سطح دنیا

است.رسیس رادایران اهداف و همچنین موانع احتمالی را شناسایی کرده است. ازین رو درصورت استخدام 

آموزش های لازم داده می شود و درعین حال به تبادل اطلاعات به خصوص تبادل تجربیات دو طرفه می پردازد. چرا که

تیم  رسیس راد ایران در راستای یک همکاری دو طرفه می کوشد و همچنین مشتاق تبادل نظر، یادگیری دانش شما و

کسب تجربه بیشترمی باشد.شروع همکاری و همیاری نیازمند یک سری فرآیند می باشد که لازمه هر مرحله انجام

مراحل قبل تر وکسب آموزش لازم است. اما در راس همه این ها مشارکت گروهی قرار دارد. بطوری که همه در کنارهم

و باهم کارها را به جلو پیش ببرند. رسیس راد ایران در نظر دارد که شبکه ای از افراد تشکیل  دهد که در آن ضمن کسب

درآمد و کار، مهارت های خود را در زمینه فعالیت و تولیدات کارخانه به اشتراک گذاشته و باهم آنها را پرورش بدهند و به

مرحله انجام برسانند.

لطفا رزومه خود را جهت استخدام ارسال نمایید

11 + 2 =