فروش استند فروشگاهی سبدی سوپر مارکتی چیتوزی گرد استندسبدی استندگرد استندشاخکدار - استند فروشگاهی

معمولا قفسه ای که برای اجناسی مثل کلوچه ها و چیپس و پفک یا ادویه های بسته بندی شده  از قفسه هایی با نام استند استفاده می شود.
استند ها انواع مختلف با کاردبردهای منحصر به خود را دارند.
برای مثال:استند سبدی یک طرفه،استند سبدی دو طرفه، استند چی توزی، استند رومیزی، استند کیکی،استند کتاب، استند روزنامه و … 

فروش استند فروشگاهی سبدی سوپر5 مارکتی چیتوزی گرد استندسبدی استندگرد استندشاخکدار - استند فروشگاهی
استند چی توزی استند چیپس پفک کوچک - استند فروشگاهی

قفسه استند 
چی توزی کوچک 50 سانتیمتر
5طبقه

استند سبدی یک طرفه کیک کلوچه چیپ و پفک - استند فروشگاهی

قفسه استند 
سبدی 
4طبقه

استند چی توزی استند چیپس پفک بزرگ - استند فروشگاهی

قفسه استند 
چی توزی کوچک 80سانتیمتر
5طبقه

استند شاخک دار استند ادویه استند بند استند موبایل - استند فروشگاهی

قفسه استند 
شاخکدار
4طبقه

استند گرد استند چیپس پفک بزرگ - استند فروشگاهی

قفسه استند 
گرد
4 طبقه

استند سبدی گرد استند شکلات - استند فروشگاهی

قفسه استند 
گرد سبدی
4طبقه