قفسه فروشگاه

قفسه سوپری :این نوع قفسه بندی مناسب سوپر مارکت های محلی با فضای کوچک یا متوسط می باشد، معمولا در این نوع قفسه بندی صفحه ها از ورق روغنی با ضخامت 7دهم میلیمتر تولید شده و با رنگ سفید الکترو استاتیک پوشش داده می شوند، لچکی(زاویه) از ورق روغنی با ضخامت یک نیم یا دو میلیمتر تولید شده و با رنگ قرمز الکترو استاتیک پوشش داده می شوند و پایه های این نوع قفسه بندی از ورق روغنی با ضخامت یک ونیم یا دومیلیمتر تولید شده و با رنگ استاتیک پوشش داده می شوند.در تصویر پایین صفحه های سوپری(قفسه) با ابعاد برای شما مشخص شده است.
قفسه بندی دیوار سنتی ترین روش و گزینه برای نمایش انبوه کالا می باشد. با استفاده از این نوع قفسه بندی شما نیازی به آویز کردن یک قفسه تنها روی دیوار ندارید اما می توان از چندین قفسه استفاده کرد و این باعث می شود فضای ذخیره سازی بیش از حد کافی به ویژه در مورد اشیاء سنگین و بزرگ فراهم شود. این قفسه ها فقط جلوه ای زیبا و دلپذیر را نمی بخشند بلکه از مقاومت و دوام بالایی نیز برخوردار هستند. اگر می خواهید در فضای خود صرفه جویی کنید ، قفسه دیوارکوب بهترین گزینه است.
قفسه وسط ایست همچنین به عنوان قفسه تبلیغاتی معروف است این قفسه وسط فروشگاه را پوشش می دهد . این قفسه بندی برای مغازه هایی که تصمیم دارند اجناس خود را بصورت سازمان یافته نمایش دهند و در جایی که مشتریان انتظار دارند کالای فروش یا محصولات فصلی یا محصولات ترخیص کالا را نشان دهند ، بسیار مناسب است. نکته ای که باعث می شود .

محصولات

قفسه سوپری25 60 - راهنمای خرید قفسه سوپرمارکت و فروشگاه

صفحه سوپری
قفسه 60×25
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):1.242

قفسه25 70 - راهنمای خرید قفسه سوپرمارکت و فروشگاه

صفحه سوپری

قفسه 70×25
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):1.433

قفسه25 80 - راهنمای خرید قفسه سوپرمارکت و فروشگاه

صفحه سوپری

قفسه 80×25
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):1.624

قفسه25 95 - راهنمای خرید قفسه سوپرمارکت و فروشگاه

صفحه سوپری

قفسه 95×25
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):1.911

قفسه30 60 - راهنمای خرید قفسه سوپرمارکت و فروشگاه

صفحه سوپری
قفسه 60×30
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):1.419

قفسه30 70 - راهنمای خرید قفسه سوپرمارکت و فروشگاه

صفحه سوپری
قفسه 70×30
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):1.638

قفسه30 80 - راهنمای خرید قفسه سوپرمارکت و فروشگاه

صفحه سوپری
قفسه 80×30
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):1.856

قفسه30 95 - راهنمای خرید قفسه سوپرمارکت و فروشگاه

صفحه سوپری

قفسه 95×30
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):2.184

قفسه40 60 - راهنمای خرید قفسه سوپرمارکت و فروشگاه

صفحه سوپری
قفسه 60×40
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):1774

قفسه40 70 - راهنمای خرید قفسه سوپرمارکت و فروشگاه

صفحه سوپری
قفسه 70×40
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):2.047

قفسه40 80 - راهنمای خرید قفسه سوپرمارکت و فروشگاه

صفحه سوپری
قفسه 80×40
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):2.320

قفسه40 95 - راهنمای خرید قفسه سوپرمارکت و فروشگاه

صفحه سوپری

قفسه 95×40
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):2.730

قفسه50 60 - راهنمای خرید قفسه سوپرمارکت و فروشگاه

صفحه سوپری
قفسه 60×50
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):2.129

قفسه50 70 - راهنمای خرید قفسه سوپرمارکت و فروشگاه

صفحه سوپری
قفسه 70×50
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):2.457

قفسه50 80 - راهنمای خرید قفسه سوپرمارکت و فروشگاه

صفحه سوپری
قفسه 80×50
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):3.779

قفسه50 95 - راهنمای خرید قفسه سوپرمارکت و فروشگاه

صفحه سوپری

قفسه 95×50
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):3.276

جدول وزن قفسه سوپری ضخامت 0/8(آهن)

قفسه60×50
وزن تقریبی(کیلوگرم):
2.433
قفسه60×40
وزن تقریبی(کیلوگرم):
2.028
قفسه60×30
وزن تقریبی(کیلوگرم):
1.622
قفسه60×25
وزن تقریبی(کیلوگرم):
1.419
قفسه60×20
وزن(کیلوگرم):
1.216

قفسه70×50
وزن تقریبی(کیلوگرم):
2.808
قفسه70×40
وزن تقریبی(کیلوگرم):
2.340
قفسه70×30
وزن تقریبی(کیلوگرم):
1.872
قفسه70×25
وزن تقریبی(کیلوگرم):
1.638
قفسه70×20
وزن تقریبی(کیلوگرم):
1.404
قفسه80×50
وزن تقریبی(کیلوگرم):
3.182
قفسه80×40
وزن تقریبی(کیلوگرم):
2.652
قفسه80×30
وزن تقریبی(کیلوگرم):
2.121
قفسه80×25
وزن تقریبی(کیلوگرم):
1.856
قفسه80×20
وزن تقریبی(کیلوگرم):
1.591
قفسه95×50
وزن تقریبی(کیلوگرم):
3.744
قفسه95×40
وزن تقریبی(کیلوگرم):
3.120
قفسه95×30
وزن تقریبی(کیلوگرم):
2.496
قفسه95×25
وزن تقریبی(کیلوگرم):
2.184
قفسه95×20
وزن تقریبی(کیلوگرم):
1.872

قفسه فروشگاهی لیبل دار
اگر به دنبال قفسه ای هستید که دارای جای لیبل و درج اطلاعات  محصولات باشد می توانید از قفسه  لیبل دار استفاده کنید.

قفسه25 60 - راهنمای خرید قفسه سوپرمارکت و فروشگاه

صفحه لیبل دار
قفسه 60×25
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):1.242

قفسه25 70 1 - راهنمای خرید قفسه سوپرمارکت و فروشگاه

صفحه لیبل دار

قفسه 70×25
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):1.433

قفسه25 80 1 - راهنمای خرید قفسه سوپرمارکت و فروشگاه

صفحه لیبل دار

قفسه 70×25
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):1.433

قفسه25 95 1 - راهنمای خرید قفسه سوپرمارکت و فروشگاه

صفحه لیبل دار

قفسه 70×25
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):1.433

قفسه30 60 1 - راهنمای خرید قفسه سوپرمارکت و فروشگاه

صفحه لیبل دار
قفسه 60×30
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):1.419

قفسه30 70 1 - راهنمای خرید قفسه سوپرمارکت و فروشگاه

صفحه لیبل دار
قفسه 70×30
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):1.638

قفسه30 80 1 - راهنمای خرید قفسه سوپرمارکت و فروشگاه

صفحه لیبل دار
قفسه 70×30
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):1.638

قفسه30 95 1 - راهنمای خرید قفسه سوپرمارکت و فروشگاه

صفحه لیبل دار
قفسه 70×30
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):1.638

قفسه40 60 1 - راهنمای خرید قفسه سوپرمارکت و فروشگاه

صفحه لیبل دار
قفسه 60×40
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):1774

قفسه40 70 1 - راهنمای خرید قفسه سوپرمارکت و فروشگاه

صفحه لیبل دار
قفسه 70×40
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):2.047

قفسه40 80 1 - راهنمای خرید قفسه سوپرمارکت و فروشگاه

صفحه لیبل دار
قفسه 70×30
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):1.638

قفسه40 95 1 - راهنمای خرید قفسه سوپرمارکت و فروشگاه

صفحه لیبل دار
قفسه 70×30
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):1.638

قفسه50 60 1 - راهنمای خرید قفسه سوپرمارکت و فروشگاه

صفحه لیبل دار
قفسه 60×50
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):2.129

قفسه50 70 1 - راهنمای خرید قفسه سوپرمارکت و فروشگاه

صفحه لیبل دار
قفسه 70×50
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):2.457

قفسه50 80 1 - راهنمای خرید قفسه سوپرمارکت و فروشگاه

صفحه لیبل دار
قفسه 70×30
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):1.638

قفسه50 95 1 - راهنمای خرید قفسه سوپرمارکت و فروشگاه

صفحه لیبل دار
قفسه 70×30
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):1.638

در صورتی که نگران سقطوط اجناس و کالا های خود هستید می توانید از قفسه بندی حفاظ دار استفاده کنید.

قفسه25 60 1 - راهنمای خرید قفسه سوپرمارکت و فروشگاه

صفحه حفاظ دار
قفسه 60×25
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):1.242

قفسه25 70 2 - راهنمای خرید قفسه سوپرمارکت و فروشگاه

صفحه حفاظ دار

قفسه 70×25
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):1.433

قفسه25 80 2 - راهنمای خرید قفسه سوپرمارکت و فروشگاه

صفحه حفاظ دار

قفسه 80×25
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):1.433

قفسه25 95 2 - راهنمای خرید قفسه سوپرمارکت و فروشگاه

صفحه حفاظ دار

قفسه 95×25
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):1.433

قفسه30 60 2 - راهنمای خرید قفسه سوپرمارکت و فروشگاه

صفحه حفاظ دار
قفسه 60×30
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):1.419

قفسه30 70 2 - راهنمای خرید قفسه سوپرمارکت و فروشگاه

صفحه حفاظ دار
قفسه 70×30
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):1.638

قفسه30 80 2 - راهنمای خرید قفسه سوپرمارکت و فروشگاه

صفحه حفاظ دار
قفسه 80×30
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):1.638

قفسه30 95 2 - راهنمای خرید قفسه سوپرمارکت و فروشگاه

صفحه حفاظ دار
قفسه 95×30
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):1.638

قفسه40 60 4 - راهنمای خرید قفسه سوپرمارکت و فروشگاه

صفحه حفاظ دار
قفسه 60×40
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):1774

قفسه40 70 3 - راهنمای خرید قفسه سوپرمارکت و فروشگاه

صفحه حفاظ دار
قفسه 70×40
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):2.047

قفسه40 80 2 - راهنمای خرید قفسه سوپرمارکت و فروشگاه

صفحه حفاظ دار
قفسه 80×40
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):1.638

قفسه40 95 2 - راهنمای خرید قفسه سوپرمارکت و فروشگاه

صفحه حفاظ دار
قفسه 95×40
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):1.638

قفسه50 60 2 - راهنمای خرید قفسه سوپرمارکت و فروشگاه

صفحه حفاظ دار
قفسه 60×50
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):2.129

قفسه50 70 2 - راهنمای خرید قفسه سوپرمارکت و فروشگاه

صفحه حفاظ دار
قفسه 70×50
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):2.457

قفسه50 80 2 - راهنمای خرید قفسه سوپرمارکت و فروشگاه

صفحه حفاظ دار
قفسه 80×50
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):1.638

قفسه50 95 2 - راهنمای خرید قفسه سوپرمارکت و فروشگاه

صفحه حفاظ دار
قفسه 95×50
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):1.638

لچکی قفسه سوپری 20 - راهنمای خرید قفسه سوپرمارکت و فروشگاه

لچکی قفسه سوپری
20
ضخامت:1.5میلیمتر

لچکی قفسه سوپری 20 - راهنمای خرید قفسه سوپرمارکت و فروشگاه

لچکی قفسه سوپری
20
ضخامت:2میلیمتر

لچکی قفسه سوپری 25 - راهنمای خرید قفسه سوپرمارکت و فروشگاه

لچکی قفسه سوپری
25
ضخامت:1.5میلیمتر

لچکی قفسه سوپری 25 - راهنمای خرید قفسه سوپرمارکت و فروشگاه

لچکی قفسه سوپری
25
ضخامت:2میلیمتر

لچکی قفسه سوپری 30 - راهنمای خرید قفسه سوپرمارکت و فروشگاه

لچکی قفسه سوپری
30
ضخامت:1.5میلیمتر

لچکی قفسه سوپری 30 - راهنمای خرید قفسه سوپرمارکت و فروشگاه

لچکی قفسه سوپری
30
ضخامت:2میلیمتر

لچکی قفسه سوپری 40 - راهنمای خرید قفسه سوپرمارکت و فروشگاه

لچکی قفسه سوپری
40
ضخامت:1.5میلیمتر

لچکی قفسه سوپری 40 - راهنمای خرید قفسه سوپرمارکت و فروشگاه

لچکی قفسه سوپری
40
ضخامت:2میلیمتر

لچکی قفسه سوپری 50 - راهنمای خرید قفسه سوپرمارکت و فروشگاه

لچکی قفسه سوپری
50
ضخامت:1.5میلیمتر

لچکی قفسه سوپری 50 - راهنمای خرید قفسه سوپرمارکت و فروشگاه

لچکی قفسه سوپری
50
ضخامت:2میلیمتر

نبشی سوپری(پایه قفسه فروشگاهی)
در صورتی که قصد نصب قفسه روی دیوار فروشگاه و فضای تجاری خود دارید می توانید از پایه دیوارکوب استفاده کنید.
نبشی سوپری به وسیله پیچ به دیوار نصب شده و با استفاده از لچکی صفحه ها(قفسه) را می توانید بر روی آن قرار دهید.

payesooperi - راهنمای خرید قفسه سوپرمارکت و فروشگاه
نبشی پایه قفسه فروشگاه2متر - راهنمای خرید قفسه سوپرمارکت و فروشگاه

پایه قفسه دیوارکوب
ارتفاع:2متر
ضخامت:1.5میلیمترو2میلیمتر

 

نبشی پایه قفسه فروشگاه2.5متر - راهنمای خرید قفسه سوپرمارکت و فروشگاه

پایه قفسه دیوارکوب
ارتفاع:.2.5متر
ضخامت:1.5میلیمترو2میلیمتر

 

نبشی پایه قفسه فروشگاه3متر - راهنمای خرید قفسه سوپرمارکت و فروشگاه

پایه قفسه دیوارکوب
ارتفاع:3متر
ضخامت:2میلیمتر

 

پایه قفسه خود ایست
مواقعی که نمی توان قفسه را روی دیوار نصب کرد از پایه قفسه خود ایست استفاده می شود .این نوع پایه بصورت حرف ال (L) ساخته می شود و می توان با استفاده از لچکی قفسه ها را روی آن قرار داد.این نوع قفسه معمولا پشت شیشه کارایی زیادی دارد.
در قسمت پایین هر پایه قفسه یک زوار بطول 40 سانتیمتر یا 50 سانتیمتر قرار گرفته است، این زوار ها مربوط به طبقه اول قفسه شما می باشد که به اجبار باید از قفسه هایی با عرض 40 یا 50 سانتیمتر استفاده شود و ولی انتخاب سایز باقی قفسه ها با شماست. 

قفسه های خود ایست از لحاظ ارتفاع در دو سایز 1.5 متری و 2متری ساخته می شود .

خود ایست دو  در 50 - راهنمای خرید قفسه سوپرمارکت و فروشگاه

پایه قفسه وسط ایست

در مواقعی که قصد استفاده از فضای وسط فروشگاه را داریم از پایه قفسه وسط ایست استفاده می کنیم.

این نوع پایه قفسه به صورت حرف تی (T) برعکس ساخته می شود و با استفاده از لچکی می توان از هر دو سوی پایه استفاده کرد و قفسه های را نصب کرد.

در قسمت پایین هر پایه قفسه دو زوار بطول 40 سانتیمتر یا 50 سانتیمتر قرار گرفته است، این زوار ها مربوط به طبقه اول قفسه شما می باشند که به اجبار باید از قفسه هایی با عرض 40 یا 50 سانتیمتر استفاده شود ولی انتخاب سایز باقی قفسه ها با شماست. 

قفسه های وسط ایست از لحاظ ارتفاع در دو سایز 1.5 متری و 2متری ساخته می شوند .

وسط ایست قفسه وسط ایست فروشگاه پایه قفسه دویست چهل - راهنمای خرید قفسه سوپرمارکت و فروشگاه
خود ایست یک نیم در چهل - راهنمای خرید قفسه سوپرمارکت و فروشگاه

پایه قفسه 
خود ایست 40×1.5

وسط ایست قفسه وسط ایست فروشگاه پایه قفسه صدوپنجاه چهل - راهنمای خرید قفسه سوپرمارکت و فروشگاه

پایه قفسه 
وسط ایست 40×1.5

خود ایست یک نیم در پنجاه - راهنمای خرید قفسه سوپرمارکت و فروشگاه

پایه قفسه 
خود ایست 50×1.5

وسط ایست قفسه وسط ایست فروشگاه پایه قفسه صدوپنجاه پنجاه - راهنمای خرید قفسه سوپرمارکت و فروشگاه

پایه قفسه 
وسط ایست 50×1.5

خود ایست دو  در چهل - راهنمای خرید قفسه سوپرمارکت و فروشگاه

پایه قفسه 
خود ایست 40×2

وسط ایست قفسه وسط ایست فروشگاه پایه قفسه دویست چهل - راهنمای خرید قفسه سوپرمارکت و فروشگاه

پایه قفسه 
وسط ایست 40×2

 

خود ایست دو  در 50 - راهنمای خرید قفسه سوپرمارکت و فروشگاه

پایه قفسه 
خود ایست 50×2

وسط ایست قفسه وسط ایست فروشگاه پایه قفسه دویست پنجاه - راهنمای خرید قفسه سوپرمارکت و فروشگاه

پایه قفسه 
وسط ایست 50×2

چگونه از قفسه استفاده کنم
شاید استفاده از قفسه برای هر فردی کاری روزمره باشد اما استفاده صحیح،چینش و نگهداری قفسه را برای شما تبدیل به یک سرمایه جاودانی خواهد کرد.
 طبقه های فلزی یا قفسه های فلزی استاندارد تا وقتی که بصورت استاندارد و طبق دستورالعمل برچسب نصب شد روی قفسه استفاده شود هیچگونه تاریخ انقضایی ندارد بنابراین نگران هزینه ای که در قبال خرید قفسه می کنید نباشید چرا که این یک پرورش سرمایه است.

به این نکته توجه کنید که قفسه های سوپرمارکت و فروشگاه همگی بطور یکسان وزن را تحمل نمی کنند پس بهتر است وزن کالایی که قرار است روی قفسه بگذارید را محاسبه کنید و از استاندارد خارج نشوید و یه یاد داشته باشید شاید در یک دو روز اول قفسه حجم اضافی بار را تحمل کند اما به مرور زمان زیر فشار وزن کالا خم می شود و ممکن است حادثه خطرناکی در فروشگاه یا سوپرمارکت شما رخ دهد.
درصورتی که از قفسه های دیوار کوب استفاده می کنید حتما برای بستن تمامی پیچ ها از واشری آهنی استفاده کنید.
سعی کنید ضخامت پایه را دو میلیمترانتخاب کنید صفحه های فروشگاه یا قفسه های فروشگاه را از ورق با ضخامت هفت دهم میلیمتر انتخاب کنید این ضخامت استاندارد برای تولید قفسه های فروشگاهی و سوپر مارکتی است ،ضخامت لچکی را سعی کنید در هر ابعادی دو میلیمتر انتخاب کنید تا تحمل قفسه های شما به هفتاد تا هشتاد کیلوگرم در هر طبقه یا قفسه باشد و خیال شما از استقامت قفسه های نصب شده آسوده باشد.