رگال

رگال کشویی رگال سالنی رگال فروشگاه1 - قفسه بندی پوشاک (انواع رگال)

در صورتی که قصد خرید قفسه برای فروشگاه لباس و یا مزون دارید می توانید از قفسه بندی رگال استفاده استفاده کنید.
در این نوع قفسه بندی از دیوار به عنوان تکیه گاه استفاده می شود و قطعاتی با نام دستک (لچکی) که در 3 سایز 20، 25 و 30 سانتیمتری موجود هستند به پایه اتصال پیدا می کنند،این دستک ها (لچکی) وظیفه نگه داشتن قفسه ها را دارند .طبقات این نوع قفسه بندی از جنس شیشه یا چوب می باشد که بر روی دستک ها پیچ می شوند.

رگال کشویی رگال سالنی رگال فروشگاه2 - قفسه بندی پوشاک (انواع رگال)

در صورتی که قصد قفسه بندی وسط فروشگاه خود را دارید می توانید از مدل ایستاده استفاده کنید .
این نوع رگال ها در مدل های:سالنی،گرد،آبشاری،بالدار تولید می شوند.

رگال رگال سالنی رگال آبشاری رگال گرد - قفسه بندی پوشاک (انواع رگال)
رگال کشویی رگال سالنی رگال فروشگاه3 - قفسه بندی پوشاک (انواع رگال)
پایه استیل پایه رگال - قفسه بندی پوشاک (انواع رگال)

رگال دیوار کوب
ارتفاع:2متر
متریال:گالوانیزه

پایه استیل پایه رگال - قفسه بندی پوشاک (انواع رگال)

پایه دیوار کوب
ارتفاع:2متر
متریال:استیل

رگال دستک25 - قفسه بندی پوشاک (انواع رگال)

دستک پایه
سایز:25

 

رگال دستک30  - قفسه بندی پوشاک (انواع رگال)

دستک پایه
سایز:30

 

 

رگال9تیله 9تیله پایه رگال - قفسه بندی پوشاک (انواع رگال)

تیله دار پایه
تعداد تیله:9

 

 

رگال 9تیله دیواری دیوارکوب - قفسه بندی پوشاک (انواع رگال)

تیله دار دیوارکوب
تعداد تیله:9