مقاله خرده فروشی - چرخه خرده فروشی

قبل از درک مفهوم خرده فروشی ، اجازه دهید ابتدا چند اصطلاحات مختلف را طی کنیم.
بازار – به هر سیستم یا مکانی که طرفین درگیر مبادله کالاها یا خدمات باشند ، به عنوان بازار نامیده می شود. اقشار مختلف اغلب به عنوان خریدار و فروشنده خوانده می شوند. فروشنده کالاها یا خدمات خود را به خریدار ارائه می دهد که در ازای فروش آن پول دریافت می کند.
کالاها – کالاهای مادی (چیزهایی که دیده می شود و لمس می شوند) کالاهای فیزیکی که از طریق فروشنده به منظور تحقق نیاز دوم از فروشنده به خریدار (مصرف کننده) منتقل می شوند ، به عنوان کالاها نامیده می شوند.
محسن صاحب تعدادی قفسه بود که به سعید فروخت. در این حالت محسن فروشنده است در حالی که سعید خریدار است. قفسه ها کالاهایی هستند که قبلاً در اختیار محسن بودند و اکنون متعلق به سعید هستند.

store shelves pixabay 970 - چرخه خرده فروشی

چرخه خرده فروشی
خرده فروشی شامل فروش کالاها از یک نقطه (بازارها ، فروشگاههای بزرگ ،سوپرمارکت و غیره) به طور مستقیم برای مصرف نهایی در مقادیر اندک است.
خرده فروشان کالاهایی را به صورت عمده (تعداد زیادی) و مستقیماً از تولید کنندگان خریداری می کنند و در مقادیر کوچک در اختیار مصرف کننده گان قرار می دهد.
یک خرده فروشی در انتهای زنجیره تأمین قرار دارد که محصولات را در مقادیر کم و با توجه به نیاز مشتری به فروش می رساند.
کاربر نهایی برای برآوردن نیازها و خواسته های خود به فروشگاه خرده فروشی می رود تا کالاها (محصولات) را به مقدار کمی خریداری کند.
خرید – فرآیند خرید محصولات توسط مصرف کننده به عنوان خرید خوانده می شود.

رسیس راد ایران