قفسه انبار

فروش خرید قفسه پیچ مهره ای طوسی 11رنگی نبشی صفحه قفسه انبار انباری - قفسه پیچ و مهره ای

قفسه انبار پیج و مهره ای 
این نوع قفسه بندی از نسل اول قفسه های فلزی است که بطور انبوه درجهان تولید شد.
قفسه پیج و مهره ای با استفاده از پیج و مهره به پایه ها متصل می شوند.قفسه پیج و مهره ای مصارف و کاربردهای زیادی دارد و تقریبا همه ما حداقل یکبار این قفسه ها را از نزدیک دیده ایم برای مثال می توان از قفسه پیج و مهره ای در انباری منازل،فروشگاه های لوازم یدکی وسایل نقلیه،فروشگاه های ابزار صنعتی و نیمه صنعتی،آشپزخانه های صنعتی،بیمارستان ها،داروخانه ها و غیره نام برد البته این نوع قفسه بندی برای انبارها در مقیاس کوچک و متوسط نیز کارایی دارند.
قفسه انبار

فروش خرید قفسه پیچ مهره ای طوسی 1رنگی نبشی 3صفحه قفسه انبار انباری - قفسه پیچ و مهره ای

قفسه انبار
قفسه پیچ و مهره ای را می توانید در ضخامت ها و متریال های مختلف تهیه کنید که از جمله آنها قفسه پیج و مهره آهنی،قفسه پیچ و مهره ای استیل و قفسه پیچ و مهره ای گالوانیزه را نام برد.
هرکدام این قفسه ها کارایی خاص خود را دارد برای مثال:
قفسه پیچ و مهره ای ساخته شده از جنس آهن میتواند در فروشگاه لوازم یدکی،انبار،انباری منازل و غیر استفاده شود و قفسه پیچ و مهره ای ساخته شده از جنس استیل را در بیمارستان ها ،هتل ها ،رستوران ها و آشپزخانه های صنعتی استفاده کرد همچنین از قفسه پیج و مهره ای از جنس گالوانیزه را در سردخانه های صنعتی و گلخانه های صنعتی استفاده کرد چرا که میدانیم هر کدام از متریال های یاد شده در شرایط آب و هوایی و جغرافیایی واکنش بخصوص خود را دارند.
قفسه انبار پیچ و مهره ای ساخته شده ازجنس آهن معمولا با رنگ طوسی مایع پوشش داده می شوند و در دمای 200 درجه سانتیگراد پخته می شوند این نوع رنگ بخاطر قیمت پایین بیشتر در قفسه انبار پیچ و مهره ای استفاده می شود،البته قفسه های پیچ و مهره ای با رنگ الکترو استاتیک (رنگ پودری) نیز تولید می شوند که قیمت بیشتری دارند.

فروش خرید قفسه پیچ مهره ای طوسی 1رنگی نبشی 4صفحه قفسه انبار انباری - قفسه پیچ و مهره ای
قفسه پیچ و مهره ای25 60 1 - قفسه پیچ و مهره ای

صفحه  پیچ مهره ای 
قفسه 60×25
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):1.242

قفسه25 پیچ و مهره ای 70 - قفسه پیچ و مهره ای

صفحه پیچ مهره ای 
قفسه 70×25
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):1.433

قفسه25 پیچ و مهره ای 80 - قفسه پیچ و مهره ای

صفحه پیچ مهره ای 
قفسه 80×25
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):1.624

قفسه پیچ و مهره ای25 95 1 - قفسه پیچ و مهره ای

صفحه پیچ مهره ای 
قفسه 95×25
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):1.911

قفسه30 پیچ و مهره ای 60 - قفسه پیچ و مهره ای

صفحه پیچ مهره ای 
قفسه 60×30
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):1.419

قفسه پیچ و مهره ای30 70 1 - قفسه پیچ و مهره ای

صفحه پیچ مهره ای 
قفسه 70×30
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):1.638

قفسه پیچ و مهره ای30 80 1 - قفسه پیچ و مهره ای

صفحه پیچ مهره ای 
قفسه 80×30
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):1.856

قفسه پیچ و مهره ای30 95 - قفسه پیچ و مهره ای

صفحه پیچ مهره ای 
قفسه 95×30
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):2.184

قفسه40 پیچ و مهره ای 60 - قفسه پیچ و مهره ای

صفحه پیچ مهره ای 
قفسه 60×40
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):1774

قفسه40  70 - قفسه پیچ و مهره ای

صفحه پیچ مهره ای 
قفسه 70×40
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):2.047

قفسه پیچ و مهره ای40 80 1 - قفسه پیچ و مهره ای

صفحه پیچ مهره ای 
قفسه 80×40
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):2.320

قفسه40 پیچ و مهره ای 95 - قفسه پیچ و مهره ای

صفحه پیچ مهره ای 
قفسه 95×40
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):2.730

قفسه پیچ و مهره ای50 60 1 - قفسه پیچ و مهره ای

صفحه پیچ مهره ای 
قفسه 60×50
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):2.129

قفسه50 پیچ و مهره ای 70 - قفسه پیچ و مهره ای

صفحه پیچ مهره ای 
قفسه 70×50
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):2.457

قفسه پیچ و مهره ای50 80 1 - قفسه پیچ و مهره ای

صفحه پیچ مهره ای 
قفسه 80×50
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):3.779

قفسه50 پیچ و مهره ای 95 - قفسه پیچ و مهره ای

صفحه پیچ مهره ای 
قفسه 95×50
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):3.276

جدول وزن قفسه آهنی ضخامت 0/8

قفسه60×50
وزن تقریبی(کیلوگرم):
2.433
قفسه60×40
وزن تقریبی(کیلوگرم):
2.028
قفسه60×30
وزن تقریبی(کیلوگرم):
1.622
قفسه60×25
وزن تقریبی(کیلوگرم):
1.419
قفسه60×20
وزن(کیلوگرم):
1.216

قفسه70×50
وزن تقریبی(کیلوگرم):
2.808
قفسه70×40
وزن تقریبی(کیلوگرم):
2.340
قفسه70×30
وزن تقریبی(کیلوگرم):
1.872
قفسه70×25
وزن تقریبی(کیلوگرم):
1.638
قفسه70×20
وزن تقریبی(کیلوگرم):
1.404
قفسه80×50
وزن تقریبی(کیلوگرم):
3.182
قفسه80×40
وزن تقریبی(کیلوگرم):
2.652
قفسه80×30
وزن تقریبی(کیلوگرم):
2.121
قفسه80×25
وزن تقریبی(کیلوگرم):
1.856
قفسه80×20
وزن تقریبی(کیلوگرم):
1.591
قفسه95×50
وزن تقریبی(کیلوگرم):
3.744
قفسه95×40
وزن تقریبی(کیلوگرم):
3.120
قفسه95×30
وزن تقریبی(کیلوگرم):
2.496
قفسه95×25
وزن تقریبی(کیلوگرم):
2.184
قفسه95×20
وزن تقریبی(کیلوگرم):
1.872

قفسه60×50
وزن(کیلوگرم):
2.737
قفسه60×40
وزن(کیلوگرم):
2.281
قفسه60×30
وزن(کیلوگرم):
1825
قفسه60×25
وزن(کیلوگرم):
1.597
قفسه60×20
وزن(کیلوگرم):
1.368
قفسه70×50
وزن تقریبی(کیلوگرم):
3.159
قفسه70×40
وزن تقریبی(کیلوگرم):
2.632
قفسه70×30
وزن تقریبی(کیلوگرم):
2.106
قفسه70×25
وزن تقریبی(کیلوگرم):
1.842
قفسه70×20
وزن تقریبی(کیلوگرم):
1.579
قفسه80×50
وزن تقریبی(کیلوگرم):
3.580
قفسه80×40
وزن تقریبی(کیلوگرم):
2.983
قفسه80×30
وزن تقریبی(کیلوگرم):
2.386
قفسه80×25
وزن تقریبی(کیلوگرم):
2.088
قفسه80×20
وزن تقریبی(کیلوگرم):
1.790
قفسه95×50
وزن تقریبی(کیلوگرم):
4.212
قفسه95×40
وزن تقریبی(کیلوگرم):
3.510
قفسه95×30
وزن تقریبی(کیلوگرم):
2.808
قفسه95×25
وزن تقریبی(کیلوگرم):
2.457
قفسه95×20
وزن تقریبی(کیلوگرم):
2.106
نبشی پیچ مهره 4در4 پایه قفسه پیچ مهره ای نبشی قفسه - قفسه پیچ و مهره ای

نبشی قفسه پیچ ومهره ای
ارتفاع:2متر
ضخامت:1.25میلیمتر
آهن،گالوانیزه و استیل

نبشی پیچ مهره 4در4 پایه قفسه پیچ مهره ای نبشی قفسه - قفسه پیچ و مهره ای

نبشی قفسه پیچ ومهره ای
ارتفاع:2متر
ضخامت:1.5میلیمتر
آهن،گالوانیزه و استیل

نبشی پیچ مهره 4در4 پایه قفسه پیچ مهره ای نبشی قفسه - قفسه پیچ و مهره ای

نبشی قفسه پیچ ومهره ای
ارتفاع:2متر
ضخامت:2میلیمتر
آهن،گالوانیزه و استیل

نبشی پیچ مهره 4در4 پایه قفسه پیچ مهره ای نبشی قفسه - قفسه پیچ و مهره ای

نبشی قفسه پیچ ومهره ای
ارتفاع:2.5متر
ضخامت:1.25میلیمتر
آهن،گالوانیزه و استیل

نبشی پیچ مهره 4در4 پایه قفسه پیچ مهره ای نبشی قفسه - قفسه پیچ و مهره ای

نبشی قفسه پیچ ومهره ای
ارتفاع:2.5متر
ضخامت:1میلیمتر
آهن،گالوانیزه و استیل

نبشی پیچ مهره 4در4 پایه قفسه پیچ مهره ای نبشی قفسه - قفسه پیچ و مهره ای

نبشی قفسه پیچ ومهره ای
ارتفاع:2.5متر
ضخامت:2میلیمتر
آهن،گالوانیزه و استیل

نبشی پیچ مهره 4در4 پایه قفسه پیچ مهره ای نبشی قفسه - قفسه پیچ و مهره ای

نبشی قفسه پیچ ومهره ای
ارتفاع:3متر
ضخامت:1.25میلیمتر
آهن،گالوانیزه و استیل

نبشی پیچ مهره 4در4 پایه قفسه پیچ مهره ای نبشی قفسه - قفسه پیچ و مهره ای

نبشی قفسه پیچ ومهره ای
ارتفاع:3متر
ضخامت:1.5میلیمتر
آهن،گالوانیزه و استیل

نبشی پیچ مهره 4در4 پایه قفسه پیچ مهره ای نبشی قفسه - قفسه پیچ و مهره ای

نبشی قفسه پیچ ومهره ای
ارتفاع:3متر
ضخامت:2میلیمتر
آهن،گالوانیزه و استیل