خرید قفسه 4در8 چهار 5در هشت قفسه پیچ مهره ای قفسه بندی بنر رسیس راد ایران  - قفسه بندی پیچ و مهره ای 8*4

نبشی چهار در هشت

نبشی پیچ و مهره ای 4x8 کاربرد صنعتی دارد بطوری که برای راه اندازی بالکن ها صنعتی و قفسه بندی نیمه سنگین پیج و مهره ای استفاده می شود. این نبشی از متریال های آهن،استیل و گالوانیزه در ضخامت های یک ونیم میلیمتر و دو میلیمتر ساخته می شود همچنین نبشی های ساخته شده از آهن بارنگ غرقابی و الکترو استاتیک پوشش داده می شوند و در متراژهای دومتری،دونیم متری و سه متری ساخته می شود.

خرید قفسه 4در8 چهار 5در هشت قفسه پیچ مهره 654ای قفسه بندی بنر رسیس راد ایران  - قفسه بندی پیچ و مهره ای 8*4
نبشی چهار در هشت نبشی4در8 نبشی پیچ ومهره ای نبشی استاندارد نبشی قفسه پایه قفسه - قفسه بندی پیچ و مهره ای 8*4

نبشی قفسه پیچ مهره ای
نبشی:8×4
رتقاع:2متر
ضخامت:1.5میلیمتر

نبشی چهار در هشت نبشی4در8 نبشی پیچ ومهره ای نبشی استاندارد نبشی قفسه پایه قفسه - قفسه بندی پیچ و مهره ای 8*4

نبشی قفسه پیچ مهره ای
نبشی:8×4
ارتقاع:2متر
ضخامت:2میلیمتر

نبشی چهار در هشت نبشی4در8 نبشی پیچ ومهره ای نبشی استاندارد نبشی قفسه پایه قفسه - قفسه بندی پیچ و مهره ای 8*4

نبشی قفسه پیچ مهره ای
نبشی:8×4
ارتقاع2.5متر
ضخامت:1.5میلیمتر

نبشی چهار در هشت نبشی4در8 نبشی پیچ ومهره ای نبشی استاندارد نبشی قفسه پایه قفسه - قفسه بندی پیچ و مهره ای 8*4

نبشی قفسه پیچ مهره ای
نبشی:8×4
ارتقاع:2.5متر
ضخامت:2میلیمتر

نبشی چهار در هشت نبشی4در8 نبشی پیچ ومهره ای نبشی استاندارد نبشی قفسه پایه قفسه - قفسه بندی پیچ و مهره ای 8*4

نبشی چهار در هشت پیچ مهره ای
نبشی:8×4
ارتقاع:3متر
ضخامت:1.5میلیمتر

نبشی چهار در هشت نبشی4در8 نبشی پیچ ومهره ای نبشی استاندارد نبشی قفسه پایه قفسه - قفسه بندی پیچ و مهره ای 8*4

نبشی قفسه پیچ مهره ای
نبشی:8×4
ارتقاع:3متر
ضخامت:2میلیمتر