قفسه بندی صنعتی، سیستم قفسه بندی انبار(قفسه بندی راک)یک سیستم ذخیره سازی کالا  روی صفحه های آهنی ،استیل یا گالوانیزه است.
ظرفیت بارگذاری  قفسه بستگی به ارتفاع محفظه ها و ضخامت ورق ساخته شده از آن را دارد. ودرصورتی وزن اجسام در کل بخش های قفسه به طور مساوی توزیع شود به میزان قابل توجهی ثبات را افزایش می دهد. فاصله بین طبقات در این نوع قفسه را می توان به راحتی  تنظیم کرد و همچنین تغییرات بعدی و یا تقویت  قفسه  ها در هر زمان امکان پذیر است.

فروش قفسه تولید قفسه خرید قفسه قفسه سنگین  قفسه بندی راک قفسه بندی انبار 101 - قفسه بندی سنگین (راک)

قفسه بندی سنگین راک تولید شده از متریال آهن و استیل

ادامه

فروش پنل پله کف پوش کفپوش فلزی آهنی استیل تولید پنل بیمارستانی سردخانه 12 - قفسه بندی سنگین (راک)

تجهیزات بالکن های تجاری ، صنعتی و ایزوله رسیس راد ایران تولید شده از متریال آهن، استیل و گالوانیزه

ادامه