فروش نردبان کشویی

نردبان مخابراتی 12پله8 - نردبان صنعتی کشویی (مخابراتی)
نردبان مخابراتی 12پله - نردبان صنعتی کشویی (مخابراتی)

فروش نردبان کشویی، نردبان مخابراتی یا کشویی یکی از انواع نردبان می باشد که از جنس آلومینیوم ساخته می شود وکاربرد نیمه صنعتی دارد.این نردبان بصورت کشویی عمودی و هشتی دو طرفه استفاده می شود.پله های نردبان کشویی معمولا بصورت گرد ساخته می شوند البته امروزه نردبان های کشویی با پله های مکعب و نیم گرد نیز ساخته می شوند که در بالا بردن استقامت نردبان تاثیر زیادی دارند.

رسیس راد ایران

نردبان مخابراتی نردبان کشویی خرید نردبان نردبانرصنعتی نردبان آلومینیومی - نردبان صنعتی کشویی (مخابراتی)

نردبان مخابراتی
تعداد پله:12
ارتفاع(متر):3
استقامت(کیلوگرم):120
یک سال گارانتی تعویض

نردبان مخابراتی نردبان کشویی خرید نردبان نردبانرصنعتی نردبان آلومینیومی - نردبان صنعتی کشویی (مخابراتی)

نردبان مخابراتی
تعداد پله:20
ارتفاع(متر):5
استقامت(کیلوگرم):120
یک سال گارانتی تعویض

نردبان مخابراتی نردبان کشویی خرید نردبان نردبانرصنعتی نردبان آلومینیومی - نردبان صنعتی کشویی (مخابراتی)

نردبان مخابراتی
تعداد پله:14
ارتفاع(متر):3.5
استقامت(کیلوگرم):120
یک سال گارانتی تعویض

نردبان مخابراتی نردبان کشویی خرید نردبان نردبانرصنعتی نردبان آلومینیومی - نردبان صنعتی کشویی (مخابراتی)

نردبان مخابراتی
تعداد پله:22
ارتفاع(متر):5.5
استقامت(کیلوگرم):120
یک سال گارانتی تعویض

نردبان مخابراتی نردبان کشویی خرید نردبان نردبانرصنعتی نردبان آلومینیومی - نردبان صنعتی کشویی (مخابراتی)

نردبان مخابراتی
تعداد پله:16
ارتفاع(متر):4
استقامت(کیلوگرم):120
یک سال گارانتی تعویض

نردبان مخابراتی نردبان کشویی خرید نردبان نردبانرصنعتی نردبان آلومینیومی - نردبان صنعتی کشویی (مخابراتی)

نردبان مخابراتی
تعداد پله:25
ارتفاع(متر):6
استقامت(کیلوگرم):120
یک سال گارانتی تعویض

نردبان مخابراتی نردبان کشویی خرید نردبان نردبانرصنعتی نردبان آلومینیومی - نردبان صنعتی کشویی (مخابراتی)

نردبان مخابراتی
تعداد پله:18
ارتفاع(متر):4.5
استقامت(کیلوگرم):120
یک سال گارانتی تعویض

نردبان مخابراتی نردبان کشویی خرید نردبان نردبانرصنعتی نردبان آلومینیومی - نردبان صنعتی کشویی (مخابراتی)

نردبان مخابراتی
تعداد پله:28
ارتفاع(متر):7
استقامت(کیلوگرم):120
یک سال گارانتی تعویض